Zaměření jako podklad projektu

zahrnuje polohopisné a výškopisné zaměření a vybudování základní vytyčovací sítě v terénu. Výsledkem zaměření je výkres zachycující současný stav zájmového území. Do výkresu je možné přímo projektovat plánované úpravy terénu, rekonstrukce a výstavby.

Pokud máte zájem o bližší informace nebo chcete objednat zaměření jako podklad projektu, můžete použít náš poptávkový formulář.