Základní vytyčovací síť

Pomocí základní vytyčovací sítě je realizován souřadnicový systém stavby. ZVS je tvořena pevně zafixovanými body (štítky, měřickými hřeby) umístěnými tak, aby nebyly ohroženy stavební činností, a umožňujícími polohové připojení na stavbě.

Pokud máte zájem o bližší informace nebo chcete objednat vybudování základní vytyčovací sítě, můžete použít náš poptávkový formulář.