Geometrický plán pro vyznačení budovy

vyhotovujeme.