Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene

vyhotovujeme.