Geometrický plán pro rozdělení pozemku

vyhotovujeme.