Doplnění o pozemek vedený ve zjednodušené evidenci

vyhotovujeme.