Polohopisné a výškopisné zaměření

Výsledkem zaměření je polohopisný a výškopisný plán, jehož polohopisný obsah odpovídá konkrétnímu účelu a je přizpůsoben požadavkům objednatele. Výškopis je vyjádřen výškovými kótami, které jsou ve svažitém terénu doplněny vrstevnicemi, případně je možné vyhotovit model terénu.

Pokud máte zájem o bližší informace nebo chcete objednat polohopisné a výškopisné zaměření, můžete použít náš poptávkový formulář.