Zaměření pro výpočet kubatur

Zaměření probíhá zpravidla ve dvou etapách. V první etapě je zaměřen původní stav terénu. Po terénních úpravách se provede opětovné zaměření a určí se rozdíl kubatur (odtěžený, navezený materiál).

Je také možné provést pouze jedno měření. Kubatura se potom určí porovnáním zaměření se srovnávací rovinou nebo s modelem terénu.

Pokud máte zájem o bližší informace nebo chcete objednat výpočet kubatur, můžete použít náš poptávkový formulář.