Geometrický plán

lze vyhotovit pro jednu nebo kombinaci náledujících možností: