Zaměření pro výpočet ploch fasád budov

se provádí pro vyčíslení nákladů

  • zateplení budov
  • nátěrů fasád

Pokud máte zájem o bližší informace nebo chcete objednat výpočet ploch fasád, můžete použít náš poptávkový formulář.